Asset
EN

REGULAMENT FALL IN LOVE FESTIVAL 2022

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

1.1. Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare la festivalul FALL IN LOVE FESTIVAL 2022

1.2. Prin participarea la festival, participanții, voluntarii, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu festivalul acceptă și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.

1.3. Conținutul prezentului regulament este proprietatea organizatorilor FALL IN LOVE FESTIVAL 2022

1.4. Festivalul FALL IN LOVE FESTIVAL 2022 este administrat și organizat de Bazar Production S.R.L., cu sediul în București, Str. Ion Neculce nr.16, et.3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/2263/2004, CUI RO16145571 și Mccann Profesional Communication S.R.L., cu sediul în București, Str. Jules Michelet nr.18, sector 1 punct de lucru în București, Str. George Enescu nr.11, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/11495/2004, CUI RO16603471 (www.fallinlovefestival.ro).

 1. PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A FESTIVALULUI

2.1. Festivalul FALL IN LOVE FESTIVAL 2022 se derulează în perioada 2–4 septembrie 2022 după următorul program:

14:00 – 06:00 (2 – 5 septembrie 2022)

 1. ACCESUL LA FESTIVAL

3.1. Prin participarea la evenimentele organizate de FALL IN LOVE FESTIVAL 2022 sau prin accesarea canalelor de comunicare marca FALL IN LOVE FESTIVAL 2022, în special website-ul www.fallinlovefestival.ro, participanții și utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. Regulamentul este disponibil pe website-ul festivalului www.fallinlovefestival.ro, pe website-ul www.bilete.ro, partenerul nostru de vânzare bilete și la punctele de informare din cadrul festivalului, la intrarea în locul de desfășurare a festivalului, precum și la solicitarea expresă a oricărui participant. 

3.2. Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentelor festivalului, Organizatorii își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a festivalului. Este interzis accesul pe perimetrul festivalului cu următoarele obiecte:

 • articole pirotehnice (artificii)
 • cuțite, arme, bâte, sticle și alte obiecte contondente
 • brichete metalice
 • droguri
 • materiale inflamabile sau explozive, sprayuri
 • umbrele, umbrele pliabile, selfie stick-uri
 • orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți
 • aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, binoclu etc.
 • alcool, mâncare, sticle sau conserve
 • animale
 • spray-uri grafitti, stickere
 • mobilier de grădină
 • sisteme de sunet profesionale
 • drone
 • bannere susținute de bețe
 • lasere
 • biciclete, role, skatere, trotinete
 • goarne și vuvuzele
 • monede
  • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului fallinlovefestival.roși la intrarea în locul de desfășurare a Festivalului fiind de imediată aplicare după momentul afișării.
  • Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.
 1. ACCESUL LA SECȚIUNEA PE BILETE

4.1. Accesul în locația festivalului este condiționată de deținerea unui bilet de acces sau a unui abonament de festival pentru 3 zile, valide si achiziționate online prin intermediul www.bilete.ro sau prin rețeaua www.bilete.ro (prin casierii proprii bilete.ro și rețelele de magazine partenere Inmedio & Relay, Vodafone, Germanos, Poșta Română), a unei invitații sau a unei acreditări.

4.2. Accesul în spațiile anterior amintite se face începând cu ora comunicată de organizatori pe website-ul oficial al festivalului www.fallinlovefestival.ro sau prin intermediul comunicatelor de presă și social media. Începutul concertelor corespunde cu începutul perioadei de valabilitate a biletelor/ abonamentelor de acces la festival, iar sfârșitul duratei festivalului corespunde cu încheierea valabilității biletelor de acces la festival. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate. Toti participanții la Festival vor avea asupra lor un act de identitate.

4.3. Organizatorii garantează doar valabilitatea biletelor vândute de către www.bilete.ro sau de către partenerii acestora. O listă completă a acestora poate fi găsită pe www.bilete.ro.

4.4. Participarea la festival se va face utilizând unul dintre următoarele tipuri de bilete:

 • Bilet de acces festival: permite accesul la o zi din cadrul festivalului.
 • Abonament festival: permite accesul la întreaga secțiune de bilete a festivalului.
 • Invitație abonament: permite accesul în diverse zone de acces.
 • Acreditare de presă: permite accesul la un singur eveniment nominal din cadrul festivalului.
 • Acreditare de presă abonament: permite accesul la întreaga secțiune pe bilete a festivalului.

4.5. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

4.6. În sensul prezentului Regulament, biletul/abonamentul de acces este un document emis pe suport de hârtie sau în format electronic prin care se atestă dreptul de acces la unul sau mai multe din concertele cu intrare pe bază de bilet a festivalului FALL IN LOVE FESTIVAL 2022. Biletele sunt nenominale și au un număr unic de identificare. Un bilet/abonament este valabil pentru o singură persoană.

4.7. Organizatorii nu răspund pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea participanților/cumpărătorilor. 

4.8. Este interzisă revânzarea biletelor/abonamentelor/ invitaților/ acreditărilor. Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona festivalului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora. Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele de socializare (ex. Facebook, Instagram, Tik Tok etc.). Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele de socializare sau site-uri.

4.9. Participanții au obligația de a păstra brățările pe întreaga durată de derulare a festivalului. Organizatorii vor verifica existența brățării la fiecare intrare în cadrul evenimentului și la fiecare eveniment cu acces pe bază de bilete. Participanții sunt în exclusivitate răspunzători pentru deteriorarea, pierderea sau furtul brățării. 

ACCESUL MINORILOR

4.11. Minorii pot participa la concertele festivalului doar dacă sunt însoțiți de un adult cu bilet valabil sau au fizic declarația semnată de părinți asupra lor, această regulă este valabilă pentru vârsta cuprinsă intre: 12-18 ani. 

4.12. Accesul minorilor între 12 – 16 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere) și numai în compania unui părinte/tutore care va deține un bilet.  Accesul minorilor între 16 – 18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere), a actului de identitate și a declarațieie pe proprie răspundere semnată de părinți.

Minorii însoțiți până la 12 ani vor beneficia de bilete gratuite. Un părinte/tutore poate însoți cel mult 3 minori cu vârsta mai mică de 12 ani.

4.13. Accesul minorilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani în incinta festivalului este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un parinte sau persoană care exercită autoritatea parintească (tutore), care va semna o Declarație pe proprie raspundere prin care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului, care poate fi descarcata aici.  

4.14. Minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani vor putea participa la festival numai pe baza unei Declarații pe proprie răspundere din partea părinților/tutorilor, prin care li se permite participarea, care poate fi descarcată aici

4.15. Organizatorii nu au nicio răspundere referitoare la verificarea semnăturilor părinților/tutorilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în răspunderea persoanelor care dau și/sau care prezintă declarațiile.

4.16. Minorii vor primi o brățară specială care nu le va permite accesul în anumite zone şi nu vor putea cumpăra alcool sau tutun. 

4.17. Organizatorii nu vor fi responsabili pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/tutorilor.

4.18. Bilete tiparite afișate prin intermediari Vaigogo, OLX , Tixplace sau alți intermediari vor fi anulate la intrare și nu se va face refund.

4.19. Invitațiile la eveniment nu se vor putea comercializa.

ACCESUL GRATUIT

4.20. Persoanele cu dizabilități, pot solicita din timp bilete/abonamente gratuite la festival prin trimiterea unui email pe adresa: office@bilete.ro . Biletele gratuite se vor acorda în limita locurilor disponibile puse la dispoziție de organizatori și cu obligația de a prezenta o copie a certificatului de handicap la punctele de intrare la festival.

4.21. Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele: persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la Festival. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiiilor sau persoanelor epileptice.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

5.1.Participanții, voluntarii, partenerii și terții au dreptul de a participa la toate activitățile festivalului pentru care au achiziționat un bilet de acces valabil sau care au acces gratuit conform termenilor definiți mai sus. 

5.2.Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a festivalului și în toate locațiile de derulare a acestuia. 

5.3.Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a festivalului pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlați participanți la festival. 

5.4.Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au permisiunea de a distribui, modifica sau copia, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate din, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul festivalului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor. 

5.5.Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au dreptul de a folosi spațiul de derulare a festivalului sau orice informații derivate din acesta în scop publicitar sau comercial fără acordul prealabil al Organizatorilor. 

5.6.Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorilor sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca un pericol pentru securitatea celorlalți participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a festivalului. 

5.7.Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a festivalului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil. 

5.8.Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise, fumatul în orice spații închise ale festivalului este strict interzis.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

6.1.Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.fallinlovefestival.ro 

6.2.Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la festival al oricărui participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană prezentă în incita festivalului pe perioada de derulare a acestuia. 

6.3.Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, voluntarii, partenerii și terți le introduc în perimetrul festivalului în perioada de derulare a acestuia. 

6.4.Organizatorii anunță că orice participant la festival trebuie să se supună controlului corporal atât la intrare cât și în interior în cazuri speciale sau la cererea forțelor de ordine.

6.5.Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/ sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea. 

6.6.Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.

6.7.Organizatorii nu răspund pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea participanților/ cumpărătorilor. 

6.8.Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului oferit de partenerii festivalului pe perioada și perimetrul de derulare a festivalului.

 1. REGULI DE CONDUITĂ

7.1. Participanții la festival sunt încurajați să facă dovada unui comportament adecvat pentru evenimentele publice.

7.2. Participanții la festival au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participanți la festival. 

7.3. Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetrul festivalului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor. 

7.4. Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu festivalul și Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori. 

7.5. Vânzarea produselor alcoolice se derulează în condițiile legii, și nici un fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și/au persoanelor în stare de ebrietate de către Partenerii Comerciali ai Organizatorului din cadrul festivalului. 

7.6. Utilizarea substanțelor calificate în baza legii aplicabile ca droguri este interzisă pe perimetrul festivalului și se pedepsește conform legii. 

7.7. Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la festival, că vor coopera pe deplin cu Organizatorii, Partenerii Comerciali ai acestora, voluntarii, echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea festivalului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul festivalului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun. 

7.8. Participanții se obligă să plătească toate produsele și serviciile pe care le consumă și le achiziționează pe perioada festivalului în perimetrul de derulare a acestuia. Participanții vor efectua plata produselor și serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Organizatori sau Partenerii Comerciali ai acestora. 

7.9. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Participanţii sunt obligaţi să nu distrugă bunurile aflate în incinta și în împrejurimile festivalului.  

7.10. Pe perioada Festivalului, Organizatorii, partenerii Organizatorilor sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel Participantul. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, insa vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă. Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța publicul că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.

7.11. Este strict interzisă ridicare de drone deasupra Festivalului. 

7.12. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta Festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

7.13. Înotul în lacul din incinta Festivalului este interzis şi extrem de periculos.

7.14. Este interzisă aprinderea focului (amenajare de focuri, foc deschis, artificii etc.) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul Festivalului sau în aproprierea acestuia.

7.15. Accesul în interiorul palatului şi a tuturor construcțiilor cu excepţia celor special amenajate pentru desfăşurarea Fesitvalului este interzis.

7.16. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Festivalului, să respecte şi să nu distrugă spațiile înconjurătoare şi domeniul Palatul Brâncovenesc Mogoșoaia, incluzând construcțiile de orice fel, porțile, anexele, grădinile şi spaţiile verzi aferente.

OBIECTE PIERDUTE

7.17. Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată într-o zonă specială). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După eveniment, Organizatorii vor păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Organizatorii festivalului pot procesa următoarele date cu caracter personal ale participanților, voluntarilor, partenerilor și terților care interacționează cu festivalul conform Politicii de Confidentialitate care este afisata pe website-ul www.fallinlovefestival.ro, ce poate fi accesata aici.

8.2. În cazul în care datele cu caracter personal care au fost prelucrate în temeiul prezentului regulament și a legislației în vigoare suferă modificări sau în cazul în care posesorii acestor date constată că datele pe care le deținem cu privire la ei sunt eronate, aceștia pot solicita modificarea acestora prin transmiterea unei scrisori datate și semnate la adresa de email: info@fallinlovefestival.ro sau prin servicii poștale la adresa: Bazar Production S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Neculce nr.16, et.3, sector 1. 

8.3. Dacă persoana care contactează Organizatorii nu este mulțumită de răspunsul primit din partea acestora, aceasta se poate adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28 – 39, București. 

 1. DREPTURI INTELECTUALE

9.1. Conținutul, activitățile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de legile in vigoare privind protecția drepturilor de autor. 

9.1. Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la organizatori se pedepsește conform legii. 

9.3. Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor. 

9.4. Datele cu caracter personal fac excepție de la cele de mai sus fiind tratate în mod distinct în conținutul prezentului document.  

 1. ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A FESTIVALULUI

10.1. Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul întregului festival. 

10.2. Participanții înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale festivalului. 

10.3. Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului. 

10.4. Participanții în virtutea participării lor la festival, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul festivalului pe perimetrul de derulare a acestuia. 

10.5. Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării festivalului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la festival, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora. 

10.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați festivalul, concertele, programele și activitățile, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea festivalului. 

10.7. Participanții nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament. 

10.8. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale festivalului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul festivalului fără acordul prealabil al Organizatorilor. 

 1.   SUGESTII SI RECLAMATII

11.1. Participanții, voluntarii, partenerii și terți pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la adresa: info@fallinlovefestival.ro

 1. LITIGII

12.1. Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.

12.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social. 

12.3. Prin participarea la FALL IN LOVE FESTIVAL 2022 sau prin accesarea canalelor de comunicare marca FALL IN LOVE FESTIVAL, în special website-ul www.fallinlovefestival.ro utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. 

 1. LIMITE DE RESPONSABILITATE

13.1. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că participă la FALL IN LOVE FESTIVAL 2022 pe riscul propriu. Organizatorii, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul festivalului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc. 

13.2. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că conținutul festivalului este prezentat fără nici o garanție de orice natură. 

13.3. Informațiile asupra evenimentelor, activităților, concertelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de organizator sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori.

13.4. Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.

13.5. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din locație oricărui Participant care are un bilet valid. Datele de desfăşurare a concertului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Data concertului nu va fi schimbată în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).

13.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

13.7. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului muzical.

13.8. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în incinta Festivalului care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau neglijențe.

13.9. După ce Participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

13.10. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara perimetrului Festivalului.

13.11 Organizatorul nu va face compensare în cazul în care unul sau mai mulți artiști nu vor putea performa în cadrul festivalului.  

 1. SECURITATE

 

14.1. În incinta Festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

14.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfașoară Festivalul.

PRIM AJUTOR

14.3. Pe perimetrul Festivalului vor exista zone de prim ajutor, în caz de nevoie.

SERVICII ȘI PRODUSE

14.4. În timpul Festivalului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar, food court etc.). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şi partenerii acestora.

 1. CASHLESS – METODE DE PLATĂ

În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în zone special amenajate (bar, spaţiu produse alimentare, merchandising). Participanții se angajează să utilizeze ca plată pentru achiziționarea acestor produse numai metodele de plată și instrumentele acceptate de Organizator și partenerii lor. Ca regulă generală, pentru plăţi în cadrul evenimentului se va folosi sistemul cashless.

Brățara /cardul FESTIVALULUI Fall In Love 2022 (brățara / cardul ) este emis de Bazar Production  SRL. Prin preluarea brățării/ cardului, participantul la eveniment este de acord cu dispozițiile de utilizare și le acceptă aşa cum sunt acestea enunţate. Brățara / cardul este un portofel digital emis de Bazar Production SRL, care este utilizat exclusiv ca metodă de plată pentru achiziții în cadrul festivalului. Brățara / cardul este o tehnologie NFC bazată pe tehnologia de plată fără numerar. Brațara / cardul nu poate fi considerat drept card de debit / credit sau echivalent de plată în numerar.

Brățara / cardul poate fi utilizată numai pentru plățile fără numerar la Festivalul Fall In Love 2022, cu o dată de expirare stabilită pentru  5 Septembrie 2022, la 06:00. Balanța rămasă pe brățară / card poate fi retrasă până la sfârșitul perioadei de retragere, definită mai jos. Termenii de retragere sunt, de asemenea, stabiliți mai jos. Brăţara / cardul nu conține informații confidenţiale referitoare la titular. Brățara / cardul este valabil de la preluare și poate fi folosită după încărcarea inițială și reîncărcările ulterioare. Balanţa nerevendicată pe brățară / card, așa cum este indicat la sfârșitul festivalului Fall In Love 2022, NU POATE FI utilizat la un eveniment ulterior.

Vizitatorul va primi o brățară / card la intrarea în FESTIVALUL Fall In Love  2022 la PUNCTUL DE ÎNCĂRCARE / CREDIT POINT. Anularea sau înlocuirea unei brăţări / card pierdut sau deteriorat la FESTIVALUL Fall In Love 2022 poate fi solicitat(ă) numai de către un utilizator înregistrat prin formular,  costul unei noi brățări este de 10 lei. 

Retragerea soldului de pe brățară / card (fondurile de pe portofelul digital).

Suma neutilizată poate fi retrasă până în 30 lei la locație indiferent dacă încărcarea s-a efectuat cash sau card. Returnarea se va face, în fiecare zi de festival, începând cu ora 23:59 (2-4 septembrie 2022) la punctele Top Up amplasate la intrarea în festival. În cazul celor care au rămas cu o sumă necheltuită mai mare de 30 de lei se va face refund online. La fiecare punct  Top Up, vizitatorul care are pe brățară /card o sumă necheltuită pentru care dorește returnare, are posibilitatea să scaneze cu telefonul un QR code care îl va trimite către un formular pe care trebuie să-l completeze. În acest formular se vor completa, nume, prenume, cont IBAN și număr de telefon. Toate solicitările vor fi rezolvate până pe data de 30 septembrie 2022. Dacă transferul este național costul acestuia este gratuit, pentru un transfer internațional se percepe o taxă de 15 euro. 

Pentru refund online, accesați până pe data de 11 septembrie 2022, link-ul: https://fallinlovefestival.ro/refund-cashless-ro/ sau contactați Bazar Production SRL (Organizatorul), la adresa de email: info@fallinlovefestival.ro. Atenție! Este necesar să păstrați brățara/ cardul și bonul de încărcare.  

Solicitările înregistrate după data de 11 septembrie 2022 nu vor mai fi luate în calcul. 

 

Procesul de înregistrare:

Utilizatorului i se va da la punctul de acces la festival o brățară / carte neînregistrată; pentru înregistrarea și activarea brățării / cardului, utilizatorul va veni la PUNCTUL DE CREDIT POINT BRĂȚARĂ / CARD cu brățara pentru a o încărca.

 (Re)Încărcarea brățării / cardului cu numerar (numai în moneda RON):

Soldul brățării / cardului poate fi (re)încărcată cu orice sumă în numerar, numai în moneda RON (lei)! Valoarea maximă a unei singure (re)încărcări este de 500 RON iar cea minimă de 25 RON. Plângeri în acest sens pot fi făcute numai la punctul de (re)încărcare imediat după (re)încărcare (adică imediat după efectuarea tranzacției, dacă diferența poate fi determinată în mod clar). După părăsirea punctului de (re)încărcare, nu se acceptă plângeri.

Personalul va emite un bon fiscal pentru operația de (re)încărcare a brățării / cardului (portofelului digital).

 

(Re)Încărcarea brățării / cardului prin card de debit / credit:

Soldul brățării / cardului poate fi (re)încărcată cu orice sumă prin carte de credit sau debit. Valoarea maximă a unei singure (re)încărcări este de 500 RON, iar cea minimă de 25 RON.

Soldul este (re)încărcat în RON (și convertit în valută implicită a cardului de debit / credit la cursul valutar al băncii emitente, pentru cardurile de debit / credit, altele decât în RON). Plângeri în acest sens pot fi făcute numai la punctul de (re)încărcare imediat după (re)încărcare (adică imediat după efectuarea tranzacției, dacă diferența poate fi determinată în mod clar). După părăsirea punctului de (re)încărcare, nu se acceptă plângeri.

Personalul va emite o chitanță POS pentru cardurile bancare și chitanță pentru operația de (re)încărcare a brățării / cardului (portofelului digital).

Înlocuirea brățării / cardului:

Înlocuirea unei brățări / card pierdut(e) sau deteriorat(e) poate fi solicitată personal la punctul de asistență (Info Point), prin completarea unui formular cu identitatea persoanei care solicită înlocuirea).  În cazul în care se pierde brațara/ cardul nu se poate face refund sau transferul sumei încărcate pe o altă brațară/card.  Costul unei alte brățări cashless este de 10 lei.

Procesul de plată la furnizor (vânzător):

Plata se face la locația furnizorului (vânzătorului ) prin interacțiunea terminalelor de plată ale furnizorilor și a brățărilor / cadrului. Procesul de vânzare se compune din două operațiuni distincte:

(i)    procesul de plată realizat prin terminalul de plată mobil (aplicația mobilă), utilizat de vânzător și respectiv de brățara / cardul cumpărătorului; cumpărătorul atinge carcasa din spatele dispozitivului mobil (operațiune care declanșează achiziția), urmată de selectarea produselor care urmează să fie vândute de către vânzător, afișate pe interfața dispozitivului mobil; în măsura în care cumpărătorul acceptă suma și produsele indicate, tranzacția este inițiată de către vânzător;

(ii)   soldul portofelului digital scade cu valoarea cumpărării;

(iii)  afișajul mobil al vânzătorului nu va afișa soldul brățării / cardului (fondurile portofelului digital) din motive de confidențialitate, dar va indica dacă fondurile disponibile sunt insuficiente pentru produsele ce urmează a fi achiziționate; Pentru verificare sold sunt amplasate puncte speciale denumite Credit Check.

Verificarea soldului brățării / cardului (portofelului digital).

Soldul brățării / cardului (portofelului digital), poate fi verificată la punctele de încarcare și la punctele Credit Check, la orice moment în timpul programului normal de lucru al festivalului. Vizitatorul va accepta informațiile și extrasul de cont al Bazar Production SRL (organizatorului) cu privire la soldul brățării / cardului (portofelului digital) ca fiind final(e) și agreat(e).

Datele utilizate nu pot fi legate de o persoană fizică, cu excepția cazului înregistrării, atunci când vizitatorul își dă acordul în mod voluntar cu privire la utilizarea datelor.

Scopul principal al utilizării datelor este înregistrarea și identificarea referitoare la brățări / cârduri (portofele digitale).

Vizitatorul (odată cu inactivarea simultană a brățării / cardului) poate solicita ștergerea datelor sale personale (și anume retragerea consimțământului pentru utilizarea datelor sale personale). Ștergerea poate fi solicitată prin e-mail: info@fallinlovefestival.ro Vizitatorul își poate retrage total sau parțial consimțământul acordat anterior, fără a fi obligat să precizeze motivele. După primirea notificării privind retragerea și inactivarea brățării / cardului (portofelului digital). Bazar Production  va opera de îndată la încetarea utilizării datelor și va șterge irevocabil vizitatorul din baza de date și va șterge datele cu caracter personal pentru care s-a manifestat retragerea, notificând solicitantul în acest sens.

 1. SANCŢIUNI

16.1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui Participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita Participantul să părăsească incinta acestuia, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

16.2. În acest caz Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la Organizator.

16.3. Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetării.

 1. CAZURI DE FORTA MAJORA

17.1. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizatori sau de Partipant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul Regulament.

FALL IN LOVE FESTIVAL 2018-2022 ALL RIGHTS RESERVED

error: Content is protected !!